T: 0345 619788

E: office@weswood.nl

De Viessmann Vitoligno 250-S (voorheen KÖB ECO) handmatig gevoede CV ketels.

De in Oostenrijk gebouwde houtketels van Viessmann Holzheiztechnik zijn voor huishoudens met hoge stookkosten een ideale oplossing om de gas- of olierekening te reduceren. Door het gebruik van buffervaten voor warm water hoeft de ketel niet voortdurend te worden bijgevuld met hout. Een boiler voor gebruikswater voor douche en keuken kan op deze ketel worden aangesloten of er kan gecombineerd worden met een boiler op zonne-energie. De capaciteiten van deze serie lopen van 30kW tot 170kW. De computergestuurde besturing is geheel programmeerbaar voor een dag, nacht en weekprogramma. De verbranding wordt aangestuurd door een lambda sonde die er in combinatie met een naverbrander van de gassen voor zorgt dat er een zeer schone verbranding plaatsvindt. Elke ketel is voorbereid voor het plaatsen van een gas- of oliebrander als back-up faciliteit.

Het stoken op hout is vooral dan prettig wanneer er weinig tijd en aandacht aan besteed hoeft te worden. Het continu moeten bijvullen van de kachel is tijdrovend en vergt voortdurende oplettendheid. De handmatig gevoede ketel werkt daarom altijd in combinatie met een warmwater buffersysteem. De keuze van ketel- en buffergrootte is van directe invloed op de frequentie van stoken. Hoe lang men met een buffer kan verwarmen hangt af van de inhoud van de buffer, inhoud en isolatie van het huis en hoeveel warmte er in de buffer wordt gestopt. De buffer dient minimaal zo groot te zijn dat de warmte van 1 lading hout kan worden opgenomen. Naar wens kan de installatie worden uitgelegd van bijvoorbeeld 1x per dag stoken tot 1x per 3 dagen stoken.

Wat is er nodig om een Vitoligno 250-S ketel te kunnen plaatsen:

Ruimte
Een houtgestookte CV-ketel is groter en weegt meer dan een gangbare gasgestookte ketel. Hij dient daarom bij voorkeur op de begane grond geplaatst te worden in verband met de vloerbelasting.
De ketel moet makkelijk bereikbaar zijn om te kunnen vullen en reinigen. Tevens dient er ruimte beschikbaar te zijn voor de warmtebuffers en expansievaten. Een schoorsteenaansluiting en voldoende luchttoevoer zijn noodzakelijk. De vaten moeten vorstvrij gehouden kunnen worden.

Installatiewerk
De Vitoligno 250-S met ECOTRONIC-besturing is nagenoeg volledig stekkerklaar bekabeld en daardoor eenvoudig door een erkende (plaatselijke) installateur in het cv-net te plaatsen. Deze installateur dient ook de warmtebuffers aan te sluiten en de expansie aan te passen.
Een erkende elektricien is nodig om de ketel aan te sluiten. Voor ketels vanaf type Vitoligno 250-S/85 dient krachtstroom aanwezig te zijn, voor de overigen is 220 V voldoende.
Afhankelijk van de uitvoering dient voor de installatie van het geheel enige tijd te worden uitgetrokken. Het verdient aanbeveling vooraf offerte aan te vragen bij de installateur en de elektricien. Na de installatie zorgt WES voor de inbedrijfname.

Handig om te weten:

Welke capaciteit is er nodig?
Om met gas een huis goed te kunnen verwarmen wordt gerekend met een geïnstalleerd vermogen van 50W tot 60W per m³ woninginhoud, waarbij afhankelijk van de mate van isolatie de uitkomst wordt vermeerderd of verminderd. Indien men tevens een gebruikswaterboiler wil plaatsen dient er enige reserve bij genomen te worden. 
Met een houtgestookte CV kan men de capaciteit aanpassen naar de gewenste stook-frequentie en buffergrootte. Een gelijk genomen capaciteit als de gasketel met een bijbehorende minimale buffercapaciteit vraagt meer stoken dan bijvoorbeeld een grotere houtketel met een ruimere buffer.

Hoeveel hout zal er worden gebruikt?
Een vuistregel die gemakkelijk kan worden gehanteerd is dat 1 m³ gas overeenkomt met ca. 2 kilo hout, afhankelijk van het soort hout en het vochtgehalte. Het aantal m³ van uw gasrekening x 2 geeft een redelijke indicatie hoeveel kilo’s hout er nodig zullen zijn om de kachel te stoken.
Om rendabel te kunnen stoken is het belangrijk verzekerd te zijn van de aanvoer van schoon stookhout.

Kan ik een bestaande installatie bekijken?
Er zijn in Nederland diverse handmatig gestookte hout-cv installaties van Viessmann Holzheiztechnik geplaatst. Wanneer u zo’n in werking zijnde installatie wilt bezichtigen kunnen wij na telefonisch overleg een afspraak daartoe maken.

Wat kan WES leveren?
De technische componenten:

  • De ketel
  • Besturing en regelingen
  • Ketelgroep
  • Warmtevaten en isolatie
  • Pompen en kleppen
  • Schoorsteen

WES levert geen diensten. 
Aansluitingen dienen te geschieden door een erkend installateur en elektricien.

Garantiebepalingen:
Voor leveringen binnen Europa zijn de garantie- en leveringsbepaling van Köb van toepassing.

Wilt u nog meer weten?
WES is graag bereid u telefonisch of tijdens een bezoek nader te informeren.