T: 0345 619788

E: office@weswood.nl

prev next
  • Efficiënte opwekking van groene warmte, procesenergie en elektriciteit
    Duurzaam Efficiënte opwekking van groene warmte, procesenergie en elektriciteit
  • Efficiënte opwekking van groene warmte, procesenergie en elektriciteit
    Efficient Efficiënte opwekking van groene warmte, procesenergie en elektriciteit
  • Efficiënte opwekking van groene warmte, procesenergie en elektriciteit
    Schoon Efficiënte opwekking van groene warmte, procesenergie en elektriciteit

Introductie


WES Wood Drying & Energy Systems BV is sinds begin jaren negentig actief als leverancier van houtdroog- en energiesystemen met bijbehorende randsystemen zoals opslag-, transport- en verkleiningsinstallaties.

WES is een expert op het gebied van hout- en biomassagestookte energie-installaties, zowel in kleine als grote capaciteiten. In een range van 25 kW tot 70MW kan er in installaties worden voorzien. Jarenlange samenwerking met bewezen gedegen bedrijven uit Oostenrijk en België vormen de garantie voor goede projecten.

Het voortraject van biomassa is een belangrijke factor in het goed functioneren van complete biomassa-installaties. Ook hier heeft WES samenwerkingsverbanden met goede leveranciers van silo’s, transportsystemen en verkleiningsinstallaties. 

Jarenlange ontwikkeling en verkoop van houtdroogsystemen in Afrika en Zuid-Amerika vormen de basis van de kennis van het drogen van hout. Het leveren van onderdelen, service en volledige systemen vormt een belangrijk onderdeel van WES. Ontwikkelingen op het gebied van diverse droogsystemen worden nauwgezet gevolgd.

Een andere activiteit is het leveren van lijm opbreng- en mengsystemen voor het vingerlassen en lamineren van hout. WES vertegenwoordigt het Amerikaanse APQUIP al vele jaren. Onderdelen voorraad en service voor het Europa. Zie hiervoor ook www.apquip.eu.

De volgende pagina’s geven een indruk van de gevoerde producten en gerealiseerde projecten van WES Wood Drying & Energy Systems BV.

Hout als biomassa

Hoewel de houtindustrie sinds jaar en dag hout gebruikt als brandstof voor hun energiebehoefte, is de actieve inzet van hout als brandstof voor energie projecten buiten deze branche redelijk nieuw. Hoge energieprijzen en speciaal geprepareerde biomassa (bijvoorbeeld pellets) maakt dat er vele toepassingen mogelijk worden. Energie uit biomassa is een deel van de oplossing om de door de overheid gestelde energie doelstellingen te halen.

De jarenlange ervaring die WES heeft opgebouwd in de houtverwerkende industrie geeft veel voordelen in het gebruik van hout als brandstof in energieprojecten buiten de houtindustrie. Een voorbeeld hiervan is de tuinbouwsector, waar duurzaam telen en kostenbesparing zeer actueel zijn. Stadsverwarming, zwembaden en kastelen zijn andere voorbeelden van toepassingen waarvoor WES projecten heeft gerealiseerd.

WES werkt met een aantal sterke producenten van houtgestookte installaties en randapparatuur in Nederland.