T: 0345 619788

E: office@weswood.nl

Milieu

Biomassaverbranding heeft een positieve bijdrage tot het milieu. De kort cyclische doorloop van de brandstof (20 jaar) zorgt voor opname van de bij de verbanding uitgestoten CO₂.

Uiteraard is het van belang de bij de verbranding vrijkomende schaadstoffen goed te beperken. De Nederlandse en Belgische overheid hebben dit samen gevat in het Activiteiten Besluit (NL) en de Vlarem IIbis voor België. Het accent ligt op stof en NOx.

Schone biomassa

De maximale emissie waarden zijn gebaseerd op de verbranding van schone biomassa voor komend op de witte lijst. In de praktijk betekent dit: houtpellets, houtchips, -resten en -shreds voor de gangbare gebruiker. 

Activiteiten besluit

Tot 15MW (input) gelden de volgende emissie limieten:


Aanpassingen in planning

Met ingang van 1-1-2022 is een nieuwe emissie-eisen pakket te verwachten. Met name naar fijnstof en NOx zijn verstrengingen ter verwachten.